Política de privacidad

POLÍTICA DE PRIVACITAT

FORMULARIS DE CONTACTE PÀGINA WEB

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del deure d’ informar els interessats de les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades i dels drets que l’ assisteixen, posem a la seva disposició la informació següent.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Responsable: Yolanda Sesplugues Sánchez – CIF: 47683262F Dir. Postal: Montblanc, 8, L Espluga Calba, 25410, Lleida

FINALITAT

Gestionar la seva consulta/petició i donar-hi una resposta.

LEGITIMACIÓ

El seu consentiment

DESTINATARIS

Les dades no se cediran a tercers llevat dels casos en què existeixi una obligació legal o comunicació necessària per donar contestació a la seva consulta.

DRETS

Pot exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades davant el responsable del tractament; a més d’acudir a l’autoritat de control competent (AEPD).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Podeu consultar la informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals aquí.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

Som una empresa en la qual la transparència en la informació és fonamental per establir una relació de confiança amb les persones que formen el nostre projecte i amb els nostres proveïdors i clients, sent la protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres de vital importància, per la qual cosa volem mitjançant la present Política de privacitat informar-te de com recaiem i com tractem o utilitzem aquestes dades.

En aquesta política de privacitat s’estableixen les bases sobre les quals l’empresa, tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliten els nostres usuaris a través de la pàgina web.

Aquesta Política sempre serà aplicable quan es facilitin dades a l’empresa, el qual serà responsable de les seves dades (Responsable del Tractament de les Dades), i a través de qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on es recullin dades de caràcter personal (nom, email, etc.) .

A QUÈ ENS COMPROMETEM

 • A respectar la privacitat dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el consentiment dels mateixos.
 • A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol·licitat, i tractar-les de forma segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per evitar l’accés no autoritzat i l’ús indegut dels mateixos.
 • A no utilitzar les dades personals per a finalitats per a les quals no hem obtingut prèviament el consentiment.
 • A no donar les dades personals a tercers ni compartir-les.
 • A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per a la qual han estat proporcionades.

 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES TEVES DADES PERSONALS

Nom de l’ empresa

Yolanda Sesplugues Sánchez

NIF

47683262F

Direcció

Montblanc, 8, L Espluga Calba, 25410, Lleida

 

QUÈ ÉS UNA DADA PERSONAL I EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Una dada personal és tota informació sobre una persona física identificada o identificable. Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un número d’ identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’ aquesta persona.

Així mateix, el tractament de dades personals implica qualsevol operació o conjunt d’ operacions realitzades sobre dades personals o conjuntes de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d’ habilitació d’ accés, acarament o interconnexió,  limitació, supressió o destrucció.

 

 

QUINS TRACTAMENTS REALITZEM SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS I PER A QUINES FINALITATS

 • Sol·licitud d’informació per part de l’usuari

Gestionar la sol·licitud d’informació remesa per part de l’usuari a través del formulari de contacte i/o l’adreça de correu electrònic, correu postal i/o número de telèfon facilitat a través del lloc web.

 

 • Subscripció a newsletter

Gestionar la subscripció a l’ enviament de newsletter

 

 • Treballar amb nosaltres mitjançant l’enviament del currículum

Gestió dels CV rebuts a través del formulari disponible en el lloc web.

 

 • Alta i accés al perfil d’ usuari

Gestió de l’ alta i de l’ accés al portal d’ usuari mitjançant el corresponent compte d’ usuari i contrasenya.

 • Gestió dels comentaris en el blog.

Gestionar l’ enviament i recepció dels comentaris que l’ usuari hagi deixat en el blog.

 

QUINES DADES PERSONALS CAPTEM

A través de la nostra pàgina web podem recaptar dades personals per a diferents finalitats:

 • Sol·licitud d’informació per part de l’usuari

Captarem aquelles dades personals que ens hagi facilitat amb motiu de la consulta plantejada.

 

 • Subscripció a newsletter

Captarem la seva adreça de correu electrònic.

 

 • Treballa amb nosaltres mitjançant l’enviament de currículum

Captarem la informació continguda en el CV que ens hagi facilitat.

 

 • Alta i accés al perfil d’ usuari

Nom d’ usuari i contrasenya, així com qualsevol altra dada que s’ hagi facilitat per tal de crear el compte o perfil.

 • Gestió dels comentaris en el blog.

Qualsevol dada que s’ hagi facilitat en publicar el corresponent comentari.

 

Depenent de la finalitat per a la qual s’ aporten les dades, seran requerides les dades estrictament necessàries.

És important que l’ usuari sigui conscient de les dades que aporta i la finalitat per a la qual ho fa perquè en el moment que les facilita, està acceptant que recaptin, emmagatzememem i usem aquestes dades per a la finalitat requerida, podent en qualsevol moment retirar el consentiment prestat per les vies oportunes sent el consentiment de l’ interessat la base legal i legitimació per al tractament de les seves dades personals.

 

 

 

 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

D’ acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, necessitem una base de legitimació per al tractament de les seves dades personals. La base de legitimació és el seu consentiment.

QUINS DRETS TÉ SOBRE LES DADES PERSONALS APORTADES

Com a usuari, pot exercitar els drets següents:

 • Dret d‘ accés: Té dret a obtenir per part de l’ empresa confirmació de si s’ estan tractant o no les seves dades personals que, i en el seu cas, quines dades tracta.
 • Dret de rectificació: Té dret a obtenir per part de Yolanda Sesplugues Sánchez, la rectificació de les dades personals inexactes que li conciernen. En la sol·licitud de rectificació haurà d’indicar les dades que desitja que es modifiquin.
 • Dret d’ oposició: Té dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que dades personals que el conciernen siguin objecte d’ un tractament basat en l’ interès legítim de l’ empresa. En aquest cas, l’ empresa deixarà de tractar les dades personals, llevat que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’ exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret de supressió: Té dret a obtenir per part de Yolanda Sesplugues Sánchez, la supressió de les dades personals que el conciernen.
 • Dret a la portabilitat de les dades: Té dret que l’ empresa transfereixi les seves dades personals a un altre responsable del tractament. Només és possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l’ execució d’ un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.
 • Dret a la limitació del tractament: Té dret a sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les seves dades quan: impugne l’exactitud de les dades, mentre Yolanda Sesplugues Sánchez verifica aquesta exactitud; hagi exercit el dret d’oposició al tractament de les seves dades, mentre que es verifica si els motius legítims de Yolanda Sesplugues Sánchez prevalen sobre els seus com a interessat.

 

En qualsevol moment, podrà exercitar aquests Drets, mitjançant un escrit i acreditant la seva personalitat dirigit al responsable del tractament a l’ adreça assenyalada anteriorment, o a través de l’ adreça de correu electrònic: isesplugues@gmail.com.

A més, podrà presentar una reclamació davant l’ autoritat de control, en aquest cas, l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.

Seguretat i emmagatzematge de les dades

Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació del servei sol·licitat i mentre el titular no sol·liciti la seva eliminació, adoptant les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidentals, fent tot el possible per protegir-les i mantenir-les de forma segura.

QUINES DADES PERSONALS COMPARTIM AMB TERCERS

No es preveuen cessions de dades llevat d’ aquells casos en què existeixi una obligació legal o comunicació necessària per poder prestar-li el servei demanat adequadament. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.